Bergwegel 50 - 9820 Merelbeke (OMV_2019131186)

Openbaar onderzoek van 22/11/2019 tot en met 21/12/2019

 

Inzage openbaar onderzoek

 

Gegevens aanvraag

Projectnummer: OMV_2019131186

Vergunningverlenende overheid: college van burgemeester en schepenen

Aard: omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundigehandelingen

Onderwerp: het regulariseren van een garage en een vogelkooi

Naam aanvrager of exploitant: Cyriel Cornelis

 

 

Locatie

Bergwegel 50 - 9820 Merelbeke

(afdeling 2 sectie B nr. 404E)

 

Hoe kan u de aanvraag raadplegen?

Het openbaar onderzoek loopt van 22 november 2019 tot en met 21 december 2019.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunt u bepaalde dossierstukken digitaal raadplegen via het publiek loket: www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket.

 

Wenst u het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, kom dan langs bij de dienst stedenbouw tijdens de openingsuren van het gemeentehuis:

elke werkdag van 9u tot 12u, ook op woensdagnamiddag van 14u tot 19u30.

 

Hoe kan u standpunten, opmerkingen en bezwaren indienen?

U kan deze indienen tijdens het openbaar onderzoek.

Vermeld telkens de referentie BEZWAAR OMV_2019131186

Rechtstreeks via www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket

 

of via omgeving@merelbeke.be

 

of per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Hundelgemsesteenweg 353 – 9820 Merelbeke, en opsturen via post of afgeven aan het loket bij de dienst stedenbouw.

 

 


;