Burg. Maenhautstraat 60, 62 en 64 - 9820 Merelbeke (OMV_2019130016)

Datum beslissing: 06/01/2020

 

INZAGE BESLISSING

 

Beslissing

Voorwaardelijk vergund

 

Gegevens aanvraag

Projectnummer: OMV_2019130016

Vergunningverlenende overheid: college van burgemeester en schepenen

Aard: omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundigehandelingen

Onderwerp: het uitbreiden van de parking

Naam aanvrager of exploitant: Sven Oppalfens

 

 

Locatie

Burg. Maenhautstraat 60, 62 en 64 - 9820 Merelbeke

(afdeling 3 sectie A nr. 78V)

 

Hoe kan u het dossier raadplegen?

Wenst u het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, kom dan langs bij de dienst Omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis:

elke werkdag van 9u tot 12u, ook op woensdagnamiddag van 14u tot 19u30.

 

Beroepsmogelijkheden

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing.

Voor alle omgevingsvergunningsaanvragen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit.

Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen raadpleegt u deze website.

U kunt digitaal beroep indienen via het publiek loket.


;